Hantverkare info

GRUNDEN I VÅR VERKSAMHETAtt bo i Tanums Bostäders lägenheter ska upplevas som ett boende med god kvalitet, hög servicenivå och en trygg boendemiljö. God service och ett gott kundbemötande är därför viktigt eftersom vårt fokus är att ha nöjda kunder och hyresgäster.

Här hittar du stöd för hur du som hantverkare och samarbetspart hanterar olika saker och situationer, enligt det sätt vi arbetar utifrån.

Välkommen till oss på Tanums Bostäder!

 


 

 

 

 

 

 


Ladda ner vår app för hantering av arbetsorder

Lathund app

Kontakta oss

Personallista

Fakturering