När arbetet är klart

Rent och snyggt


Städa alltid efter dig om det blivit skräpigt eller smutsigt under arbetet. Ta med dig allt skräp från lägenheten eller fastigheten, sortera och släng skräpet.


Lånade utrymmen
De utrymmen du lånat tillfälligt till personalutrymmen eller lager för din utrustning och ditt material ska städas noggrant efter arbetets slut.

Kvalitetskontroll
Kontrollera ditt eget arbete när uppdraget är färdigt. Fungerar det som det ska, ser det bra ut? Kolla på plats och pricka av punkter på din blankett för kvalitetskontroll. Tanums Bostäder gör stickprovskontroller på arbeten som utförts. Även våra kunder är referenser till hur våra entreprenörer genomfört arbetet och hur kontakten och bemötandet varit.

Frågor och problem under arbetets gång
Uppstår problem eller frågor eller om ni har egna synpunkter angående arbetet eller beställningen ska detta diskuteras med Tanums Bostäder/beställaren, inte med hyresgästerna!