Organisation

Tanums Bostäder AB

Björn Berntsson är verkställande direktör.
Som VD har Björn det yttersta ansvaret för Tanums Bostäder AB.

Paul Dahlin arbetar som förvaltare.
Som förvaltare ansvarar Paul för fastighetsunderhåll samt om- och nybyggnationer.

Mattias Hellberg är vår besiktningsman.
Han ansvarar för våra lägenhetsbesiktningar vid in- och utflytt samt ansvarar för vårt lägenhetsunderhåll.

Marthina Carlsson är förvaltare.
Hon ansvarar för samarbetet med våra ramavtalsentreprenörer samt håller i våra entreprenadavtal avseende lokalvård, utemiljö samt fastighetsskötsel.

Josefine Larsson Friberg arbetar som hyresadministratör.
Hon ansvarar för uthyrning av lägenheter, administration, ekonomi och hyresdebitering.

Jonas Söderlund är vår bovärd.
Han arbetar bl.a med integration, störningsärenden och trivselfrågor på våra bostadsområden.Entreprenörer

Vi köper tjänster avseende fastighetsskötsel, yttre skötsel samt lokalvård via upphandlade entreprenadavtal som löper på tre år.

Riksbyggen sköter drift och skötseln av våra byggnader. 
Uddevalla Farmartjänst sköter vår utemiljö med bland annat gräsklippning, rabatter och snöröjning.
Skaraborgs Städ AB ansvarar för lokalvården.

Vid ny- och ombyggnationer samt större underhållsarbeten upphandlas entreprenadavtal för varje projekt.

Genom avtal köper Tanums Bostäder bland annat ekonomiadministrativa tjänster av Tanums kommun.