Motorvärmare

Vi hyr ut motorvärmare på de flesta av våra bostadsområden. Det finns olika typer av motorvärmare. Du får namnskylt och nyckel i samband med att du skriver kontrakt. Uttaget är försett med 6 ampere säkring, vilket innebär att du kan ta ut cirka 1300 watt.

Att tänka på
  • Lämna inte kvar sladden i uttaget.
  • Använd endast sladdar som är godkända för utomhusbruk.
    Det har hänt tragiska olyckor med dödlig utgång på grund av strömförande motorvärmarsladdar.
  • Lås alltid luckan till din motorvärmare.
    Det är alltid en risk med oskyddade strömförande uttag, till exempel för barn.
  • Du är personligen ansvarig för en sådan eventuell skada om du inte har följt säkerhetsreglerna.
  • Ta alltid för vana att lägga sladden i bilen och låsa luckan till motorvärmaren.

Instruktioner till din motorvärmare du har finns här.

Är det några problem med lås eller lucka i din motorvärmare så felanmäl det omgående till oss.

 

Instruktionsfilm

Här visas en instruktionsfilm för egen kontroll av din motorvärmare.

Länken öppnas i nytt fönster.

Motorvärmaruttaget - så fungerar vippsäkringar och jordfelsbrytare i motorvärmarstolpen.