Inför uppdraget


Lån av nycklar
Du hämtar och lämnar huvudnycklar och fastighetsnycklar som du behöver för ert arbete i receptionen på vårt huvudkontor på Affärsvägen 18, Tanumshede, måndag till fredag kl. 08.00-16.00. Det framgår på arbetsordern om hyresgästen godkänner att huvudnyckel får användas eller inte.

Huvudnycklar ska lämnas tillbaka varje dag om ni inte har kommit överens med oss om något annat.

Fastighetsnycklar kan du låna en längre tid om du begär det när du hämtar den. För att du ska få hämta ut nycklar krävs att du har godkänd legitimation.
Om du blir försenad eller av något annat skäl inte kan lämna nyckeln som överenskommet kan detta resultera i en avvikelse. Det är lämpligt att fästa nyckeln på kläderna med en kedja. Om du förlorar en nyckel kan låsbytet kostaflera hundratusen.

Huvudnyckel, ja eller nej
När det gäller tillträde med huvudnyckel i lägenheten måste hyresgästen skriftligen informeras minst 7 dagar innan projektet eller arbetet påbörjas.
Detta för att vi ska hinna få besked om tillåtelse att använda huvudnyckel.
Hyresgästens godkännande av att använda huvudnyckel gäller under 7 dagar, därefter måste ni kontakta hyresgästen för ett nytt godkännande.
Det gäller alla arbeten, både i större projekt och för enklare arbetsorder.

Informera hyresgästerna i god tid före större projekt och arbeten

När du gör ett större arbete i en fastighet ska alla berörda hyresgäster informeras i god tid innan arbetet startar. Kontakta projektsamordnare för hjälp med information till hyresgästerna. Vi har en Word-mall som vi vill att ni använder er utav.

Lånade utrymmen

Du kontaktar Tanums Bostäder personal om du tillfälligt behöver låna personalutrymmen eller lager för din utrustning och ditt material. Utrustning och material får endast lagras där du fått tillstånd.

Parkering och bilkörning
De parkeringsbestämmelser som gäller inom en fastighet gäller även för våra entreprenörer. Parkering på gräsmattor är aldrig tillåten. Vi har p-tillstånd för hantverkare som kan hämtas ut i receptionen.

Servicebil
Om du använder någon form av servicebil, parkera den så att den inte hindrar utryckningsfordon, färdtjänst eller andra transporter. Detta är särskilt viktigt
under vintern då snöröjning sker. För servicebilar finns speciella skyltar att hämta hos oss som visar att du arbetar för Tanums Bostäder. I största möjliga mån bör du plocka med dig de redskap du behöver och därefter parkera bilen på en lämplig besöksparkeringsplats.

Hantera era arbetsorder i Tanums Bostäders app


Vi har en app där våra hantverkare med ramavtal och skötselavtal ska hantera och avrapportera sina arbetsorder i.