Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

 • Svenskt personnr:
 • Person/Orgnr:
 • Lösenord:
 • Mellan 6 och 20 tecken, bokstäver och siffror
 • Bekräfta lösenord:
 • E-postadress:
 • E-postadressen är ogiltig
 • Upprepa e-postadress:
 •  
 •  
 • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren norepy@tanumsbostader.se.
 • Jag har läst och förstått villkoren nedan:

Genom att jag kryssar för JAG SAMTYCKER i ovanstående anmälan och skickar den via hemsidan, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande, enligt dataskyddsförordningen (GDPR), att Tanums Bostäder AB, personuppgiftsansvarig, behandlar de personuppgifter som jag lämnar i ansökan/intresseanmälan i den utsträckning som behövs, för att kunna göra en bedömning av om jag kan godtas som hyresgäst. Uppgifter kommer att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och eventuellt från myndigheter. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom Tanums Bostäder AB. Jag har rätt att kostnadsfritt en gång om året begära ut vilka personuppgifter om mig som finns registrerade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att Tanums Bostäder AB begränsar behandlingen. För att göra invändningar eller begära radering av mina uppgifter gör jag enklast genom att kontakta Tanums Bostäder AB på info@tanumsbostader.se. Jp Infonet är Tanums Bostäder ABs dataskyddsombud, dso.tanum@jpinfonet.se. Om jag har klagomål på deras behandling av mina personuppgifter har jag rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Personuppgifterna om mig kommer bara att behandlas under den tid som min ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när jag har meddelat att jag inte längre önskar kvarstå som bostadssökande eller inte uppdaterar min ansökan årligen. Mitt namn kan komma att skickas till avflyttande hyresgäst i en eventuell erbjudandesituation. Jag godkänner även att mitt personnummer används som användaridentitet för att logga in på Tanums Bostäder AB hemsida. Jag är medveten om att Tanums Bostäder AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.

Genom att registrera mina uppgifter samtycker jag även att kakor (cookies) som behövs för att webbplatsen skall fungera får lagras på min dator.