Tillval och renovering

Tanums Bostäder renoverar sina lägenheter och dess inventarier vid behov. Vi gör alltid en förbesiktning innan beslut om renovering tas. Glöm inte att ta kontakt med oss innan du gör om i lägenheten och för att få vårt godkännande.


Om du vill göra om i din lägenhet

Du har rätt att på egen bekostnad måla om och tapetsera i din lägenhet. Arbetet måste dock utföras på ett fackmannamässigt sätt och förändringen får inte vara för extrem. Om detta inte uppfylls kan du bli skyldig att ersätta kostnaden för att återställa bostaden när du flyttar.

Badkar eller dusch

Vi på Tanums Bostäder förespråkar dusch framför badkar av den enkla anledningen att vattenförbrukningen blir avsevärt mycket lägre.
Har du ändå behov av att installera ett badkar finns denna möjlighet. Priset för installation av badkar är ca 8000 kr.

Har du badkar idag och vill byta till dusch istället så kostar det 500 kr.

Ökad säkerhet

Du kan via Tanums Bostäder beställa installation av dörröga för 700 kr och säkerhetskedja för 500 kr.

 


 

Ljust och fräscht

Vår erfarenhet är att de flesta vill ha en ljus och lugn färgsättning på väggarna i sitt boende. Vi har därför gått ifrån tapetkataloger med mönster och starka färger.