Uppsägning

Uppsägningstid

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt.
Besök oss på kontoret eller skicka in påskrivet kontrakt per post.
Du kan också använda vår uppsägningblankett som du skriver ut, fyller i och skickar in. Vi skickar alltid tillbaks en skriftlig bekräftelse, så att du vet att vi har mottagit din uppsägning. Garage och p-platser sägs upp samtidigt som lägenheten.

Uppsägningstiden är normalt tre månader och din uppsägningstid framgår av hyreskontraktet.

Nycklarna ska då vara oss tillhanda senast kl. 12.00 den första vardagen i månaden. Om den första infaller på en lördag, söndag eller helgdag skall nycklarna vara oss tillhanda senast kl. 12.00 nästkommande vardag.

Undantag vid dödsfall

Vid dödsfall gäller en månads uppsägning under förutsättning att kontraktet sägs upp inom en månad ifrån dödsfallet.
Därefter gäller den vanliga uppsägningstiden på tre månader.
Dödsbevis måste uppvisas så att behörig person säger upp kontraktet.

 

Dödsbo

Vid uppsägning av dödsbo gäller särskilda regler. Även vid överlåtelse/omskrivning av kontrakt för kvarboende sambo/make/maka gäller särskilda bestämmelser.
Vid dödsfall sägs lägenheten och eventuellt parkering upp av dödsboets alla dödsbodelägare.
För att uppsägningen ska gälla ska ett registerutdrag från folkbokföringen bifogas med uppgifter om den avlidne och dess dödsbodelägare.
Dödsboet är skyldig att visa lägenheten under uppsägningstiden.

Om du som sammanboende inte står med på kontraktet och vill ta över kontraktet måste en överlåtelse göras och kontraktet skrivas om.

 

Visning av din lägenhet

När du har sagt upp din lägenhet måste du vara beredd på att visa den för de sökande som får erbjudande om att flytta in efter dig.
Vanligtvis tar personen kontakt med dig för att komma överens om en tid som passar er båda.
Om du är bortrest eller av annan anledning inte kan visa lägenheten måste någon annan kunna visa den åt dig, exempelvis en anhörig eller nära bekant som du har förtroende för.
Ni kan även kontakta oss på kontoret, så kan vi hjälpa er att visa lägenheten. Vid dessa tillfällen måste en fullmakt skrivas.

Exempel:
Du säger upp din lägenhet:
21 maj

Uppsägningstiden börjar gälla:
1 juni

Uppsägningstiden är:
juni, juli, augusti

Nycklarna skall vara oss tillhanda:
1 sep kl. 12.00
(om 1 september infaller på lördag, söndag eller annan helgdag gäller nästkommande vardag kl. 12.00)

 

Uppsägningsblankett (Pdf 216kb)

Fullmakt åt Tanums Bostäder
(Pdf 396kb)

 

Beställa dödsfallsintyg
"Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar när en person avled och vilka efterlevande personen har."