Felanmälan och Jourärende

Lämna din felanmälan

Har du ett fel i din lägenhet eller på ditt bostadsområde som du vill anmäla, så gör du det enklast via Mina sidor. Då kan du följa statusen på din arbetsorder från anmäld till avslutad. Du kan även nå oss under kontorstid via telefon 0525-180 88 eller mail.

 • Åtgärder för fel i lägenheter ska normalt påbörjas inom 5 arbetsdagar efter att de har anmälts.
 • Vi samarbetar med Riksbyggen som avhjälper flertalet av våra felanmälan i lägenheter.

Läs mer om vilka saker som du själv ska tänka på och avhjälpa i lägenheten.

 

Ansvar att anmäla fel i lägenhet

Ni som hyresgäster ska anmäla fel till oss som kan påverka skicket på lägenheten negativt.
Meddela oss omgående om ni har problem med värme, ventilation, vattenläckage, droppande kranar eller toaletter samt om brandvarnare saknas.

 

Jourärende - ärende av akut karaktär

Om du anmäler ett fel via telefon utanför kontorstid dvs. mellan 16:30 - 08:00 ska det vara av akut karaktär.

Med akuta fel menas:

 • Fara för översvämning eller större vattenläcka
 • Strömavbrott - Avhjälps på jourtid om avbrottet påverkar kyl, frys, eller  eventuell livsviktig utrustning.
  - Övriga strömavbrott bör avvaktas till nästa vardag under kontorstid.
  - Sker strömavbrottet en fredag eller lördag får det avhjälpas under jourtid.
 • Stopp på värmepanna eller värmeförsörjning vintertid
 • Stopp på hiss
 • Risk för olycka på grund av skadegörelse
 • Stormskador
 • Utelåst - 1000kr kontorstid, 2500kr under jourtid
 • Övriga ärende som kräver akut åtgärd
 • Störning

Har du ett akut fel enligt ovan så ring då felanmälannumret 0525-180 88 till jouren som hjälper dig!

Är inte felet akut enligt kriterierna ovan, får felavhjälpan vänta till kontorstid. Vill du ändå ha hjälp under under jourtiden så kostar det dig 2500kr. 


 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter
Felanmälan dagtid:

Tel: 0525-180 88
Kl: 8.00-16.30


Vid brand, olyckor och inbrott, ring larmnumret 112.

Läs mer om larmnummer här


Egen åtgärd

Här visas instruktionsfilmer som beskriver hur du med enkla medel kontrollerar och åtgärdar det som åligger dig som hyresgäst.

Länkarna öppnas i nytt fönster.