Husdjur

Här är några regler som är viktiga att känna till när man har husdjur och bor i lägenhet.
Viktigt är att du som djurägare alltid har ansvar för ditt djur.
Kom ihåg att det finns personer som är rädda eller inte tycker om djur.

I lägenheten

Det är hyresgästens ansvar att det är tyst och lugnt i lägenheten när ni lämnar den. Det är med andra ord hyresgästens ansvar att husdjur inte stör grannarna. Om ni har katt, se till att kattlådan hålls efter för att undvika lukt i lägenhet och trapphus. Skador som orsakas av ditt husdjur kan du bli ersättningsskyldig för.

I trapphuset

Ditt husdjur får inte vistas i trapphuset utan att du är med. Det innebär att djuret inte får lämnas utan tillsyn så att de riskerar att bli instängda i trapphuset när andra hyresgäster går ut och in genom entrén. Entrédörren får inte ställas öppen för att din katt ska kunna gå in och ut.
Om ditt husdjur utför sina behov i trapphuset eller på annat sätt smutsar ner kan du komma att bli ersättningsskyldig.

Utanför huset

Husdjur som vistas utanför huset ska ha tillsyn så att de inte förorenar i sandlådor, på lekplatser, grannens uteplats med mera. När du rastar din hund och den utför sina behov, får inget lämnas kvar på marken. Tänk också på att hunden måste vara kopplad inom bostadsområdet.