Ny upphandling av hantverkare!

Nu är upphandlingen av hantverkare inom byggentreprenad publicerad.

Upphandlingen avser ramavtal gällande entreprenadarbeten för renovering, underhåll, normal reparation samt om- och tillbyggnad av fastigheter och anläggningar ägda och förvaltade av Tanums Bostäder AB, Tanums Hamnar AB och Tanums kommun.
Mer information om upphandlingen hittar du via upphandlingssidan på tanum.se