Störningar


Tanums Bostäder arbetar för att våra hyresgäster ska ha ett lugnt och tryggt boende i och omkring våra fastigheter. För att förebygga och undvika störningar har vi vidarekoppling av felanmälannummer till jouren om det är akuta fall som inte kan vänta till kontorstid.

Den som ringer till störningsjouren måste uppge sitt namn och telefonnummer. Anonyma störningar godtas inte. Däremot talar vi aldrig om för den som stör, vem som har ringt störningsjouren. Om störningsjouren behöver åka ut till en lägenhet pga störningar kommer hyresgästen som orsakat störningen att bli debiterad för utryckningen. Kostnaden för en utryckning är 2500 kr.

Om ni upplever störningar, som exempelvis att grannarna har för mycket fester med för hög volym på musiken, objudna gäster i trapphuset eller det förekommer olovlig bilkörning inom området, ring och anmäl detta till oss under kontorstid.

Under kvällar och helger ringer ni felanmälan 0525-180 88 som då går vidare till jouren. Flera störningsärenden på samma hyresgäst kan leda till uppsägning.

 

För allas trivsel tänk på:

 • Mellan 22:00 och 07:00 ska det vara tyst och lugnt i boendet.

 • Dämpa stereo- och TV-ljudet under sena kvällar.

 • Inte spika, hamra eller borra sent på kvällen.

 • Inte spola stora mängder vatten sent på kvällarna.

 • Undvika att skaka mattor och sängkläder från balkong och fönster.

 • Inte mata fåglar från balkong eller fönster.
 • Stäng entrédörren efter dig.

 • Kontrollera att ytterdörren går i lås om du kommer hem sent.

 • Du som har husdjur ser till ditt djur så att det inte springer löst i trapphus eller i bostadsområdet.

 • I övrigt undvika att störa dina grannar på samma sätt som du inte vill bli störd av dina grannar.

 • Visa varandra hänsyn då man bor tillsammans inom ett område.

 

Tack för att vi hjälps åt att trivas tillsammans!
Störningsjouren

Upplever du att du blir störd, ring Störningsjouren på kontorstid och meddela oss vad som har hänt.

Tel. 0525-180 88

Utanför kontorstid vidarekopplas telefonen till Riksbyggens jourcentral.

 

Vid brand, olyckor och inbrott, ring larmnumret 112.
Läs mer om larmnummer här


 

Behöver du prata med vår Bovärd?

Kontakta Jonas Söderlund