Hantering av personuppgifter

För oss är din personliga integritet och hanteringen av dina personuppgifter viktig. Den 25 maj 2018 blir EU:s dataskyddsförordning svensk lag. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur Tanums kommun, samt Tanums Bostäder AB och Tanums Hamnar AB, behandlar dina personuppgifter. Därför vill vi berätta för dig vad som gäller.

Som invånare, företagare eller föreningsaktiv har du vid olika tillfällen lämnat dina personuppgifter till oss. Det kan exempelvis gälla ansökan om bygglov, förskoleplats eller anmälan inkomstuppgifter om du bor på något av våra särskilda boenden. Du kan också finnas i våra register om du anmält intresse för att få en lägenhet, båtplats eller för något av våra nyhetsbrev.

Dina uppgifter används endast för att administrera din anmälan/ansökan. Våra IT-system uppfyller kraven på säkerhet och vi aktualiserar regelbundet våra adress- och prenumerationsregister.

Tanums kommun, samt Tanums Bostäder AB och Tanums Hamnar AB, är ansvarig för de personuppgifter vi hanterar. Läs gärna mer på www.tanum.se/integritetspolicy. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på kommun@tanum.se

För mer information om hur Tanums Bostäder AB behandlar personuppgifter Klicka här