Gratis hjälp från hemvaktmästaren

Äldreomsorgen erbjuder kostnadsfri vaktmästarservice för dig som fyllt 67år. Servicen finns för att göra ditt hem säkrare och för att minska risken för fall.

Du kan få hjälp oavsett var i kommunen du bor med att:

  • Hänga upp lampor
  • Fästa sladdar
  • Byta glödlampor
  • Byta gardiner
  • Möblera om
  • Förebygga fall genom snubbelrond

Förbrukningsmaterial tillhandahåller du själv.

Hemvaktmästaren Roland Andersson finns på Hedegården, arbetar måndag till fredag kl. 7-16. Han nås på telefon 0706-09 90 47.