Grebbestad

Foto: Robert Dahlberg

Grebbestad är ett levande kustsamhälle där mycket av den äldre bebyggelsen bevarats, samtidigt som ett modernt och funktionellt samhälle för dagens behov utvecklats. Ett fint arv från äldre tider är den gamla bebyggelsen som ligger mellan nedre och övre Långgatorna. I Grebbestad bor idag ungefär 1400 personer.

Längs samhällets huvudgata, Nedre Långgatan, finns idag det mesta - affärer, post, biograf, bank, restauranger och uteserveringar. En promenad längs Strandvägen och vidare in på Grebbestadsbryggan lockar sommartid med restauranger, skaldjurscaféer, boutiquer, presentaffärer och ett intensivt folkliv.

I Grebbestad finns servicehus, förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola (1-6).
Skolan är belägen i norra delen av samhället.
Till Grebbestad finns även en folkhögskola.

Vandringsleder och motionsslingor finns i anslutning till idrottsplatsen Siljevi.