Östad


Foto: Robert Dahlberg

Samhället Östad är naturskönt beläget utmed Bullaresjön. Östad utgör tillsammans med Backa, serviceorten i Bullaren. I Bullaren finns en dagligvarubutik med post, bensintapp, äldreboende, låg- och mellanstadieskola samt förskoleklass och fritidshem m.m.

"Blå-Gröna vägen" via väg 165 från Hällevadsholm till Halden, har lanserats som alternativt turiststråk till E6, vilket gett en viss möjlighet till mindre satsningar i bygden.

Inom området finns också flera fina badplatser, fotbollsplan och egen Bygdegård.