Hamburgsund

/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=933628c7-174c-435c-a7cb-caad42535f1c

Hamburgsund är ett levande kustsamhälle med rötter i fiske, fraktfart och stenhuggeri. En del av samhället ligger på fastlandet och en del på andra sidan sundet, på Hamburgö. Över sundet går en av Trafikverkets linfärjor. Färjeleden är 130 m lång och kallas Hamburgsundsleden och drivs av Trafikverket Färjerederiet.

En stor del av den äldre bebyggelse som finns kring sundet är bevarad, såväl bostadshus som sjöbodar.
På berget ovanför färjeläget ligger Hamburgsunds kapell.
I yttersta havsbandet ca 5 km sydväst om Hambursund finns den spektakulära båken Saltskärs käring.

Hamburgsund erbjuder butiker, restauranger, service- tjänsteföretag och mycket annat som är tillgängligt året runt. Hamburgsund har ca 820 invånare som bor här året runt.