Har du rätt temperatur?

Om du upplever att det är kallt, kan du börja med att mäta temperaturen hemma hos dig. Tanums Bostäder eftersträvar att inomhustemperaturen i din lägenhet under uppvärmningssäsongen ska vara minst 20 grader och av miljöskäl, som högst 21 grader, enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Du mäter temperaturen 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet.
Visar termometern lägre än 20 grader kan du sjäv kontrollera flera olika saker som du kan läsa mer om här.