Ny upphandling

Tanums Bostäder har för avsikt att uppföra nybyggnation av bostadshus på fastigheten 9:1 Esplanaden Grebbestad.

Det finns en antagen detaljplan, som har vunnit laga kraft, för fastigheten.

På fastigheten planeras att uppföra en byggnad med ca 24-30 lägenheter med tillhörande utrymmen samt parkeringsplatser och grönytor. Minst 24 lägenheter skall uppföras.

Totalentreprenad i samverkan. Mer information och förfrågningsunderlag finns via Tanums kommuns hemsida.