Parkeringar


Vi erbjuder fria parkeringar och hyr ut p-platser med motorvärmaruttag.
Motorvärmarna som är uthyrda markeras med hyresgästens namn.
Outhyrda motorvärmarplatser kan användas fritt som en vanlig parkeringsplats.
Om du regelbundet använder en outhyrd motorvärmarplats är det viktigt att du är uppmärksam på att om den plötsligt blir uppmärkt med en hyresgästs namn och därmed uthyrd.
Ni som hyr en motorvärmarplats kan läsa säkerhetsregler och användarinstruktioner nedan.

Det är endast vid i- och urlastning, som det är tillåtet att köra in på området. Därefter ska bilen omgående flyttas till områdets parkering. 

I Tanums kommun får tomgångskörning ske i max 1 minut för att skydda människors hälsa och miljö.

 

Boendekort

Målgården och Kyrkskolan i Fjällbacka samt på Esplanaden, Annie Buschgata, Bryggerigatan, Skolvägen/Tanumsvägen i Grebbestad har vi ont om parkeringsplatser, speciellt sommartid. Här använder vi boendekort för att se till att parkeringarna först och främst ska räcka till våra hyresgäster.

Boendekortet är ett parkeringskort som styrker att du är hyresgäst hos oss. Det ska ligga väl synligt i bilfönstret för att undvika parkeringsböter.
Även när ni hyr en p-plats med motorvärmare på ett område som använder boendekort ska kortet ligga väl synligt i rutan.

Det följer ett boendekort per lägenhet som utkvitteras vid inflytt och ska återlämnas vid utflytt. Försvinner ett kort kommer det att ersättas mot ett nytt kort men med annan märkning.

Bevakningsföretaget kan se att det gamla kortet inte är godkänt. Att skaffa ett nytt kort innebär en kostnad på 250 kr. Debitering sker även om det saknas ett kort vid utflytt.

Ni som har två bilar får ansöka om ett extra kort. Vi vill då veta registreringsnummer på båda bilarna, så att vi kan se att ägarna är skrivna på lägenheten.

Samtliga kort är märkta med lägenhets- och kortnummer, så vi kan ha ordning på hur många kort som är utdelade till varje lägenhet och att nya hyresgäster får ta över det kort som följer lägenheten.

Det kommer inte att finnas besökskort.

En förutsättning för att det ska fungera med boendekort är att de återlämnas vid avflytt.

Q-Security sköter bevakning och hantering av p-böter. Bevakning utförs under hela året pga. problem med att icke boende hos oss använde våra parkeringar för långtidsparkering och avställning av fordon.
Ring Q-Sequrity på tel.nr: 010-516 75 49 för att komma till deras telefonpassning som ser till att någon ringer upp vederbörande dygnet runt vid felparkerade bilar.

Vi hoppas att boendekorten medför en bra parkeringssituation för er hyresgäster!

Otillåten parkering

Det är inte tillåtet att ställa släpkärror, båtkärror, husvagnar, husbilar eller liknande på bostadsområdets parkering. Våra parkeringar är endast avsedda för personbilar i bruk.

Avställda bilar

Fordon som är avställda eller som är i sådant skick att det av Tanums Bostäder bedöms vara fordonsvrak, får inte förvaras uppställt på våra parkeringar.

Har innehavaren efter uppmaning av hyresvärden inte flyttat fordonet, äger hyresvärden rätt att flytta fordonet till särskild uppställningsplats samt skrota fordonet så snart det lämpligen kan ske.

Fordonsägaren är skyldig att ersätta kostnaderna i samband med bortforsling och skrotning.