Styrelse

Styrelsen för Tanums Bostäder AB väljs av kommunfullmäktige i Tanums kommun. Styrelsen har följande sammansättning år 2015-2019:

Ordinarie ledamöter:
Lars Wennerås (M), Sannäs, ordförande
Inger Larsson Bohlin (L), Tanumshede
Peder Johansson, (C), Bullaren
Madeleine Myrström Kamb (S), Fjällbacka
Berta Valenzuela (MP), Grebbestad

Suppleanter:
Thure Zakariasson (L), Tanumshede
Magnus Bengtsson (C), Fjällbacka
Glenn Sandsten (S), Fjällbacka
Thorgny Fransson (MP), Lur
Helen Blad (M), Hamburgsund

Verkställande direktör:
Björn Berntsson, Grebbestad

Auktoriserad revisor:
Kjetil Gardshol, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Lekmannarevisorer:
Berit Carlsson (C), Bullaren
Anita Älgemon (S), Bullaren

Ersättare:
Johan Ulriksson (M), Fjällbacka