Så jobbar vi för att snöröja våra områden

Vid snöfall strävar Tanums Bostäders personal alltid efter att komma igång tidigt med snöröjningen. Säkerhet och framkomlighet är viktigt när vi gör våra prioriteringar.

Visst kan det vara trevligt med lite snö som lyser upp i vintermörkret! Men givetvis gör också snön livet lite krångligare för oss, med försämrad framkomlighet och halare gator och trottoarer.

Tanums Bostäders mål är alltid att komma igång tidigt med att snöröja och halkbekämpa i våra bostadsområden. Vi påbörjar snöröjning när det är 3cm blötsnö respektive 5cm kallsnö enligt skötselavtalet. Vi har totalt 25 bostadsområden och därmed blir det många ytor att ta hand om och allt kan tyvärr inte röjas på samma gång. Vi måste alltid göra prioriteringar och då sätter vi säkerhet och framkomlighet först. Vi prioriterar gångvägar från kommunal gata, entrévägar och entréplaner, entrétrappor, källartrappor, ramper och nödutgångar, vilplan samt ytor för tillträde till garageportar och parkeringsplatser. Övriga gångvägar kan bli tagna vid ett senare tillfälle.

Därför ber vi våra hyresgäster att ha förståelse och tålamod med att det ibland dröjer en stund innan vi hinner rengöra alla ytor i våra områden.

När det gäller våra parkeringar plogar Tanums Bostäder de allmänna ytorna på parkeringsområdet. Däremot är det varje hyresgästs ansvar att skotta sin egen parkeringsplats. Ibland får man också räkna med att det blir en snövall vid parkeringsrutorna när vi plogar på parkeringen. Det är tyvärr oundvikligt när det står bilar parkerade under tiden vi plogar.