Vårstädning pågår!

Arbetet med att samla ihop och ta bort isgruset pågår nu för fullt på våra bostadsområden.
Vi beräknar att vara klara med alla bostadsområden redan under nästa vecka. Samtidigt pågår vårarbetet med att göra det fint i våra rabatter, buskar föryngras och löv, kvistar och skräp rensas bort.