Vad säger lagen om hundhållning?

Det senare gäller miljöbalken och lagen om tillsyn över hund och katt. Miljöbalken gäller för allt som kan påverka hälsan och miljön negativt. I miljöbalkens förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står det bl.a. att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”. Det innebär t.ex.:

  • att grannar inte ska störas av ihållande hundskall,
  • att grannar inte ska behöva vara oroliga för lösa hundar i sitt bostadsområde,
    - alla hundar SKA därför alltid vara kopplade inom Tanums Bostäders bostadsområden.
  • att hunden inte förorenar på lekplatser, gångbanor eller planterade gräsmattor och dylikt.

Lagen säger också att en hund som visat benägenhet att bita människor eller husdjur inte får vara lös utomhus. Enda undantaget är om hunden hålls inom ett område som är betryggande inhägnat och dit utomstående inte har tillträde. Hundar är flockdjur. De mår inte bra om de är ensamma utan behöver träffa både människor och andra djur. Det är särskilt viktigt att de får träffa människor flera timmar om dagen och att de aktiveras. Det är inte bra för hunden att vara ensam under en hel dag och inte bli rastad eller på annat sätt aktiverad förrän fram mot kvällen. Alla hundar behöver daglig motion och regelbunden rastning. Du bör rasta din hund åtminstone var fjärde timme dagtid, valpar och äldre hundar dock oftare.

”- Grannens hundar skäller hela dagarna. Vad ska jag göra?”

Prata med grannen som har hundarna och se om ni kan komma fram till en lösning. Om det inte går bör du ta upp frågan med oss och vår bovärd, Jonas, telefon 0525-18351